فروشگاه اینترنتی
رُشْـنـــــــــــــا

شماره تماس : 09229682743

چینش محصولات بر اساس: قیمت صعودی قیمت نزولی
مجموعه نرم افزارهای ریاضیات و آمار

مجموعه نرم افزارهای ریاضیات و آمار


8,000 تومان

نمایش محصول
Maple 17&16

Maple 17&16


8,000 تومان

نمایش محصول
Minitab & Maple Collection

Minitab & Maple Collection


14,000 تومان

12,000 تومان

نمایش محصول
SPSS 23 + Primavera P6 V8

SPSS 23 + Primavera P6 V8


10,500 تومان

نمایش محصول
SPSS 24 + Collection Amos 24

SPSS 24 + Collection Amos 24


13,000 تومان

12,000 تومان

نمایش محصول
SPSS 23 + Collection Amos 23

SPSS 23 + Collection Amos 23


13,000 تومان

11,500 تومان

نمایش محصول